Fontáný Kašny Bazény

Provádíme výstavbu a rekontstrukci bazénových technologii, kašen a vodních prvků
Kašna Mikulov

Kašna je úmělá nádrž na vodu. Původně ji tvořila obyčejná kamenná, dřevěná, někdy i plechová schránka, do které byla voda obvykle přiváděna z jednoduché trubky veřejného vodovodu. Kašny mohly být koncipovány i coby samostatné zdroje vody, tedy ve spojení s obecní či městskou studnou. Kašny sloužily většinou jako jediný zdroj vody pro obyvatele měst a obcí.

Fontána Mikulov
Kašna Perná

Zajímavosti z barokních kašen mikulovského zámku

První zmínky o zámeckých kašnách jsou z roku 1683, kdy se zachovala korespondence o naléhavé potřebě opravit „obě kašny“

Kašna na druhém nádvoří

Mříže po obvodu nádrže kašny byly přidány až v 19. století. Tyto mříže byly původně okenními mřížemi. V roce 1892 je koupila kněžna Alexandrina Mensdorff - Poully - Dietrichstein a dala je sem umístit.

Údržba vodních nádrží a vodovodního vedení vyžadovala jistou odbornou péči. Na výplatních listinách vrchnostenského úřadu máme například pro léta 1647 - 1649, doložen roční příjem studnáře 100 zlatých. Byla to druhá nejvyšší mzda zámeckých zaměstnanců, jenom hejtnam bral víc 199 zlatých.

Perná Empírová kašna z roku 1902

tvořící výrazný výtvarný prvek na návsi. Památkově chráněno od 3.5.1958

Moje reference

Zpět na ukázky práce ⇧